ALWAYS going
beyond
great lengths

Med dessa ord vill vi berätta om vårt engagemang att ständigt arbeta för att förbättra vår miljömässiga och sociala påverkan, samtidigt som vi bibehåller den omsorg och det engagemang som investeras i forskning för att få fram högkvalitativa produkter för våra kunder.

I 30 år har vi varit ledande inom tillverkning av hårförlängningar, Made in Italy, och vår historia är full av nyckelspelare som bidrar till att göra Great Lengths hårförlängningar till en högkvalitativ produkt. Från de skickliga hantverkarna som i årtionden skaffat erfarenhet i sitt arbete, till forskarna som lägger ner sin tid på att förbättra produktionsprocessen och göra den mer avancerad och hållbar.

Vi visar vårt engagemang för B Corp-certifieringen som vi erhöll 2022 med ett betyg på 103. Vi fick det här betyget på B Impact Assessment, ett verktyg som mäter påverkan på flera viktiga områden, och endast om poängen överstiger 80 poäng kan du få certifieringen.

Asset_2
Asset_1

Great Lengths är det första företaget i hårförlängningsindustrin världen över att uppnå B Corp-certifiering.
Vi ser denna prestation som en startpunkt för ännu högre ambitioner.

lÄS MER

En historia av
hållbarhet

1992

Vår historia börjar 1992 när vi började utveckla vår strävan att skapa förlängningar gjorda av naturligt hår som skulle ge våra kunder skönhet och självkänsla genom ökad volym och längd.

1996

1996 behövde "startupen" som föddes i ett garage i Via Degli Equi i Rom (distriktet San Lorenzo) större utrymmen för bättre hantering av beställningar från hela världen. Därför flyttade produktionsplatsen Nepi i utkanten av Rom.

2001

Under åren har GL skapat flera teknologier, såsom Ultrasonic Machine, som lanserades 2001, med den innovativa kallappliceringsmetoden.

2013

Dessutom, för att implementera laborerandet av olika produktionsprocesser, etablerade de den interna avdelningen för forskning och utveckling 2013. Det interna laboratoriet grundades i samarbete med Universitetet i Toscana.

2016

Önskan att utöka distributionen och investera i Europa ledde till att den nya produktionshubben i Österrike öppnades 2016, vilket underlättade utvecklingen av nya marknader och att minska på transporterna.

2017

Under 2017 samarbetade Great Lengths med CNR i Biella, som är specialiserade inom textilsektorn. Detta samarbete har möjliggjort forskning av innovativa metoder för optimering av produktionscykler.

2018

Under 2018 påbörjades etableringen av en vattenåtervinningsanläggning.

  • Certifierad från 2015 enligt UNI EN ISO 9001:2015
  • Certifierad från 2017 enligt UNI EN ISO 14001:2015
  • Certifierad från 2011 enligt OHSAS 18001: 2007, sedan från 2020 certifierad enligt UNI ISO 45001:2018

2021

2021 konkretiserade Great Lengths sina värderingar i etikstadgan och blev ett Benefit Society.

2022

2022 erhöll vi B Corp-certifieringen och därefter gick vi också med i B Corp Beauty Coalition-nätverket.
Målet för 2022 är att starta igång en omorganisationsprocess för produktionshubben.

B-corp


VAD ÄR ETT B CORP-FÖRETAG?

BCorp

Ett B Corp-företag kännetecknas av ett nytt sätt att driva företag på genom vilket det även, tack vare en ansvarsfull, hållbar och transparent filosofi, är möjligt att generera vinst till nytta även för människor och miljö.
Det ideella B Lab som verifierar företagens verksamhet använder B Impact Assessment vid utfärdande av B Corp-certifieringen.
B Corp-företag verkar internt genom att sätta upp treåriga mål för att förbättra sina kvalitetsstandarder och externt genom att följa arbetsgrupper med årliga mål för att främja projekt och initiativ.

B-corp
beauty
coalition

Great lengths
joins
the B Beauty
coalition

Frame_11104
Img-Green
Image

"Skönhet för det
gemensamma bästa"

Great Lengths lägger till ytterligare ett steg i sin hållbarhetsresa efter B Corp-certifieringen genom att gå med i B Corp Beauty Coalition-nätverket.
"Skönhet för det gemensamma bästa" lyder missionen för B Corp Beauty Coalition, en global koalition sprungen ur en allians med andra internationella B Corp-företag inom skönhetsbranschen. Kärnan i denna filosofi är principen om ömsesidigt beroende: att kombinera ansträngningar för att förbättra kvalitetsstandarder för att använda företagande som en positiv förändringskraft.
Målet med alliansen är att förbättra sociala och miljömässiga och öka kundernas medvetenhet och vägleda dem mot mer etiska konsumtionsval och samtidigt kommunicera en ny modell av skönhet som mer ansvarsfull och medveten.

Våra projekt
för
miljö
:

Nedan följer några exempel på hur Great Lengths dagligen strävar efter att ha en positiv påverkan på miljö och samhälle.

Vi skapar en ny hållbar och återvunnen förpackning, gjord av FSC®-papper och cellulosaacetat. Förpackningen, tack vare sin flexibla form, garanterar en begränsad volym för försändelser, vilket minskar förbrukningen relaterad till transport. 

Vi gör den nya plasten i våra tejper av 80 % återvunnen PET. 

Aktiviteterna som bedrivs tillsammans med viktiga nationella forskningsinstitut i vår interna forsknings- och utvecklingsavdelning har lett till nya bearbetningsmetoder med mycket sofistikerade instrument och maskiner, vilket har gjort det möjligt att optimera processer, vilket minskat behovet av hög förbrukning av kemikalier i produktionscykeln. 

Tack vare den nya vattenåtervinningsanläggningen återvinner vi vatten från produktionscykeln, vilket minskar förbrukningen och därför minskar även volymerna av avloppsvatten. 

Vi investerar i att förnya det italienska produktionscentret och sätta in ny utrustning som optimerar produktionen och minskar energipåverkan och CO2-utsläpp. 

Vår produktionsprocess använder endast elektricitet från förnybara källor. 

Efter filosofin om en regenerativ ekonomi använde vi istället det hår som skulle slängas under tillverkningsprocessen i alternativa aktiviteter, som att skapa färgkartor och som material till våra utbildningar.

SAMHÄLLE
& FOLK:

Little princess
trust

Little Princess Trust är ett projekt som utformats av vuxna för barn, genom vilket den ideella organisationen donerar peruker till barn som har förlorat sitt hår på grund av hälsoproblem.
Great Lengths är stolta över att vara en del av denna verksamhet och samlar in hår som doneras av kunder när extensions tas bort i sina partnersalonger runt om i världen. 

LÄS MER

little_princess

STÖD TILL LOKALSAMHÄLLEN

Great Lengths har etablerat sin verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt ända från början. Företaget är också involverat i aktiviteter för att stödja lokalsamhällen.

VÅRA ETISKA
STADGAR

Frame_11109

Great Lengths kommunicerar sin egen företagsfilosofi i vår Etikstadga som innehåller vårt företags kärnvärden, uppdelade i både etablerade och förväntade värderingar.
De etablerade värderingarna är de som vi känner igen oss i eftersom de alltid har utmärkt vårt företag och representerar känslan av harmonisk tillhörighet i vår verklighet och i det ansvarsfulla engagemanget vi har gentemot människor och den hantverksskicklighet som identifierar oss.
De förväntade värderingarna är den uppsättning av dygder som vi avser att utveckla för vår framtid, såsom viljan att dela vår mission internt, välja hållbar innovation och förstärka känslan av att tillhöra vår verklighet.