Vi är ett B Corp

Jan 28, 2022 5:49:08 PM

Naturens andlighet

 

I en alltmermer utvecklad och fartfylld verklighet, söker vi efter en intim og mindre hektisk dimension, där vi kan sakta ner och uppskatta livskvaliteten.
 
Den amerikanske poeten Emily Elisabeth Dickinson har gjort denna filosofi till ett sätt att leva och väljer att spendera sin tid borta frän stadens fåfänga.
 
I detta introspektiva tankesätt skrev hon dikter där naturen er ett återkommande tema eftersom det anses vara nyckeln till att låsa upp dörren till meditation.

 

Nature is what we see

 

“Nature” is what we see—

 The Hill—the Afternoon—

 Squirrel—Eclipse—the Bumble bee—

 Nay—Nature is Heaven—

 Nature is what we hear—

 The Bobolink—the Sea—

 Thunder—the Cricket—

 Nay—Nature is Harmony—

 Nature is what we know—

 Yet have no art to say—

 So impotent Our Wisdom is

 To her Simplicity.

 

Naturen finns överallt, och vi kan uppfatta den genom våra sinnen, beundra och känna hennes närvaro.
Genom att hänge oss åt våra drifter, projicerar vi oss själva in i en andlig dimension av inre medvetenhet, som Poeten kallar Paradiset.

I Paradiset är vi omgivna av harmoni, men vi kan inte uttrycka det: trots att mänsklig visdom kan vara komplex och utvecklad, kan vi inte förklara och representera naturens enkelhet.
 
Människans framsteg och uppfinningar blir mer og mer extraordinära, men naturens storhet kommer utan tvekan att vara omöjlig att nå.
Under de senaste decennierna har flera företag bestämt sig för att følja en filosofi som respekterar världens behov og värderingar.

 

 

VAD BETYDER ATT VARA A B CORP?

 

 
För oss, betyder att vara en B Corp att föra in etik i affärer, föda en cirkel där gemenskap, affärer och miljö är relaterade och ömsesidigt fördelaktiga.
 
Att bli en B Corp är en väg av ansvar gentemot planeten; genom att respektera miljö och människar kan upphandlingsprocessen fortsätta sitt flöde utan att påverka systemet omkring oss.
 
Att välja ett B Corp-certifiserat företags produkt innebär att välja en ädel livsstil och stödja företagets etiska projekt, som kommer att investera igen som i en alrig sinande virtös cirkel.
 
artwork-02 eng