Great Lengths och hållbarhet: B Corps värld

Mar 10, 2023 10:33:00 AM

B Corp hållbarhet blir ett allt mer populärt ämne men vad betyder B Corp?
Detta är bara en av många frågor som Great Lengths ställde till Valentina Ciurlante, en representant för B Corp-rörelsen i Italien.
I vår intervju med Valentina pratade vi om den positiva energi som skapas när medvetenhet används konstruktivt. Hennes första möte med B Corps värld var under en resa till Sydamerika. Efter att ha återvänt till Italien bestämde hon sig för att ge sig in på en professionell väg för att främja samma etiska filosofi i hennes hemland. Så småningom ledde hennes forskning henne till Nativa, Italiens första B Corp-företag, Italiensk partner till B Lab, ett av rörelsens grundarföretag i Europa. Syftet med Nativa i Italien är att främja B Corps filosofi och vägleda företag på vägen till en positiv inverkan.

 

Asset Blog Beauty coalition2

 

Så, för att återgå till huvudfrågan, vad är en B Corp-företag?

 

B Corporation, eller B Corp, är företag certifierade av B Lab som har för avsikt att förändra vårt sätt att göra affärer. De syftar till att definiera en ny typ av verksamhet, där syftet med organisationen inte bara är att generera ekonomisk vinst för aktieägarna utan även vinst som har en positiv inverkan som gynnar människor och miljö genom ett ansvarsfullt, hållbart och transparent förhållningssätt.
B Corp-certifieringen representerar företagets varumärkesmedvetande som kommuniceras internt för att uppmuntra resultat och stimulera ytterligare tillväxt, och externt för att öka medvetenheten och skapa incitament för att inkludera nya företag i nätverket.

Hur kan ett företag bli ett B Corp?

 

För att bli certifierade måste B Corp-företag granskas av B Lab, ett ideellt nätverk som mäter företagets prestationer enligt en universell måttstock: företagets positiva inverkan på samhället och planeten.
B Impact Assessment (BIA) är verktyget som används för att mäta, jämföra och förbättra ett företags prestanda.
Ett företag som får mellan 80 och 200 poäng tilldelas ett certificate of excellence, som intygar att det uppfyller de högsta sociala och miljömässiga standarderna.
BIA används också av Förenta Nationerna som ett bedömningsverktyg för företagens prestationer relaterat till 2030-målen för hållbar utveckling.

 

Vad gör ett B Corp-företag?

B Corps filosofi är baserad på principen om ömsesidigt beroende, vilket innebär att gå bortom gränserna för företagens konkurrenstänk för att dela kunskap och teknisk expertis, göra dem tillgängliga och till fördel för alla.

Detta är den filosofi som rörelsen B Corp Beauty Coalition grundades på 2021. Detta är en allians av internationella B Corp-företag inom skönhetsbranschen som har beslutat att förenas i ansträngningarna för att förbättra kvalitetsstandarden genom att använda sin verksamhet som en positiv kraft till förändring.
"Beauty for Good" är uppdraget som främjas av den globala koalitionen för att förbättra sociala och miljömässiga metoder och öka kundernas medvetenhet mot mer etiska konsumentval.

 

Great Lengths gick nyligen med i skönhetskoalitionen och blev den första hållbara B Corp-företaget inom hårförlängning för att marknadsföra en ny, mer ansvarsfull och medveten skönhetsmodell.

 

Hur arbetar ett B Corp-företag?

 

B Corp arbetar internt genom att sätta upp treåriga mål för att förbättra sina kvalitetsstandarder, och externt genom att följa arbetsgrupper för att uppnå ett årligt mål och arbeta på gemensamma kommunikationskampanjer med alla andra B Corp-företag för att främja projekt och initiativ.

#UnlockTheChange är den italienska kommunikationskampanjen som skapades 2020 under pandemins nedstängningsperiod (lockdown) för att "låsa upp förändringen" och öka människors medvetenhet om vad italienska B Corp-företag har åstadkommit.

Den första italienska B Corp-rapporten (endast på italienska) släpptes den 21 februari. Detta dokument illustrerar resultaten av den italienska B Corp-gemenskapen, åtgärderna genomförs 2021 och även åtagandena för 2022 gällande gemensamma aktiviteter som #UnlockTheChange, #UnlockGenderEquality, #UnlockNetZero och #UnlockEducation.

 

Till sist frågade jag Valentina vad det innebär att vara ett B Corp-företag.

 

Hon förklarade med ett leende att man blir en B Corp för att kämpa för en bättre framtid, där fler och fler företag tävlar mot varandra på ett positivt sätt om att bli bäst i världen och vara bäst för världen.
Great Lengths tror stenhårt på denna hållbarhetsfilosofi. Bakom företagets namn ligger kvaliteten på hårförlängningar av högsta kvalitet, gjorda med omsorg och hängivenhet av kreativa talanger med hjälp av deras kunskap och passion.

Tack Valentina!