The Beauty Tech Concept

Dec 14, 2021 2:47:00 PM

En ny definition av det klassiska ”före/efter”
Vi strävar efter att förstärka varje kvinnas unika personlighet genom att erbjuda behandlingar som är anpassade efter varje enskild individ.

Därför anser vi att det traditionella sättet att uttrycka en ”radikal förändring” med hjälp av så kallade före- och efterbilder, är för begränsat när det kommer till att förmedla vårt budskaps fulla potential.

Det säger sig självt att de klassiska före- och efterbilderna är en effektiv kommunikationsteknik, på så vis att slutkonsumenten omedelbart förstår innebörden av budskapet.

Å andra sidan tillåter den endast ett ”efter”! Eftersom vi uppfattar den här traditionella kommunikationstekniken som begränsad, har vi valt att inte längre använda oss av definitionen ”före och efter”. Istället använder vi oss av det bredare begreppet ”skönhetsteknik”, vilket betyder en tekniskt effektiv demonstration av utseendeförändring.

 

Med den här tekniken kan vi visa upp de olika mellanstadierna samt, viktigast av allt, de olika slutresultat som kan uppnås.

I vårt tekniska material hittar du därför inte bara två bilder (före och efter), utan en hel sekvens av bilder för var och en av våra modeller. Det innebär ett flöde av bilder, ett dynamiskt berättande som åskådliggör vad man kan åstadkomma med extensions, inte bara vad gäller längd utan också volym.

 

Bildsekvensen visar alla olika steg i förvandlingen och lyfter fram kvinnans personlighet genom att visa hennes ansikte och kropp, samt låta henne berätta om sina tankar, känslor och upplevelser kring själva förvandlingen.

 

 

beauty-tech-2