Hillary Jocson: my voice is Real Beauty

Dec 14, 2021 4:26:36 PM

Hillary Jocson bor i Milano, modestaden, där ett av de mest populära jobben är att arbeta som modell.

Hillary använder sig av sociala medier för att på sitt eget unika sätt berätta om hur det går till bakom kulisserna på de fotograferingar i vilka hon deltar.

Det är som om hon vill säga ... ”Hej tjejer, titta hit, var inte för hårda mot er själva, kämpa för att uppnå era drömmar och sätt inte upp er gränser för er själva. Hitta beslutsamheten inom er och ha höga ambitioner. Precis som jag kunde bli modell kan också ni förverkliga era drömmar. Det kommer naturligtvis inte att bli enkelt, men ju större utmaning, desto högre belöning.

Se intervjuen och bli känd som Hillary Jocson!