Alessia Bonari: my voice is respect

Dec 14, 2021 4:26:41 PM

Alessia är sjuksköterska och därmed en av dem som drabbats hårt av de katastrofala efterdyningarna av pandemin.


På sociala medier publicerade hon en dramatisk bild av sitt ansikte dolt av den höga skyddsmask hon tvingades bära varje arbetsskift under covid 19-krisen.


Bilden berättar om hennes uppriktiga rädsla för infektion, det fysiska obehaget av att arbeta under sådana förhållanden, samt om den psykiska utmattning som byggs upp, dag efter dag.


Alessia blev själv överraskad över den effekt som hennes inlägg fick: hur det tycktes väcka så mycket känslor och hur hon fick så mycket stöd från så många människor.


Alessia tror att förändring bara kan skapas genom att vi människor ändrar sättet vi ser på våra kroppar och sinnen, samt på våra relationer till andra. För Alessia börjar förändringens frö gro i våra hjärtan, varifrån det sedan växer sig ut i världen.

 

Vi måste först och främst ta hand om oss själva, inifrån och ut, för att på så vis hedra hälsan och livet. Vi måste också anamma ett nytt sätt att vara: snälla, empatiska och osjälviska. Och vi måste le mycket. Leendet är vårt främsta skönhetsverktyg!


Se intervjun och lyssna till Alessia Bonaris röst!