Jesteśmy B Corp

Feb 2, 2022 9:52:12 AM

Duchowość natury

 

W coraz bardziej i szybciej rozwijającej się rzeczywistości, szukamy intymnego i mniej gorączkowego wymiaru, gdzie możemy zwolnic i docenić jakość życia.

Amerykańska poetka Emily Elizabeth Dickinson zrobiła z tej filozofii sposób na życie, wybierając spędzanie czasu z dala od próżności miasta.
 
Biorąc pod uwagę ten sposób myślenia pisała wiersze gdzie natura jest powracającym tematem ponieważ jest uważana za klucz do odblokowania drzwi do medytacji.

 

Nature is what we see

 

“Nature” is what we see—

 The Hill—the Afternoon—

 Squirrel—Eclipse—the Bumble bee—

 Nay—Nature is Heaven—

 Nature is what we hear—

 The Bobolink—the Sea—

 Thunder—the Cricket—

 Nay—Nature is Harmony—

 Nature is what we know—

 Yet have no art to say—

 So impotent Our Wisdom is

 To her Simplicity.

 

Natura jest wszędzie i możemy je postrzegać za pomocą naszych zmysłów, podziwiając i czując jej obecność.

Poprzez zaspokojenie naszych potrzeb, przenosimy się w duchowy wymiar wewnętrznej świadomości, który poetka nazwała rajem.
W raju jesteśmy otoczeni harmonią, ale nie możemy jej wyrazić. Pomimo tego, że wiedza człowieka może być złożona i skomplikowana. Nie jesteśmy w stanie wyjaśnić i przedstawić prostoty natury.

Postęp człowieka może być szybki, jego wynalazki coraz bardziej niezwykle, ale wielkość natury będzie nie wątpliwie nieosiągalna.

W ciągu ostatnich kilku dekad, kilka firm postanowiło kierować się filozofią, która respektuje potrzeby i wartości świata.

 

 

CO OZNACZA BYCIE B CORP?

 

 

 

Dla nas bycie korporacją B znaczy wprowadzanie etyki do biznesu, tworząc koło w którym społeczeństwo, biznes i środowisko są powiązane i wzajemnie przez siebie korzystne.

Stawanie się korporacją B stanowi ścieżkę odpowiedzialności wobec planety poprzez szanowanie środowisko i ludzi, proces zdobywania może być kontynuowany, bez wpływu na otaczający nas system.
 
Czy wybór certyfikowanego produktu firmy należącej do korporacji B oznacza opowiadanie się za szlachetnym stylem życia i wspieraniem etycznego projektu firmy, która będzie znów inwestowała jak w niekończącym się kręgu cnoty.
 
 
artwork-02 eng