Sara Strambini: my voice is Soul&Life

Dec 13, 2021 5:57:39 PM

Sara Strambini er en skuespiller og modell. Hun oppfant en ny måte å presentere TV shows på som var veldig ironisk og engasjerende


Sara tror på viktigheten av en endring i verden. Hun er en av de menneskene som ikke gjennomgår en forandring, men som derimot søker det.


I dag fortsetter Sara å være innovativ, og til og med dyrker en følelse av autensitet med hensyn til sin opprinnelse. Hun gjør ingen hemmelighet av at hun er født i en liten provinslandsby, fra en stor familie og vokst opp med en patriarkalsk modell ( «faren dikterte reglene, mens kvinnen serverer»)


Sara er ikke imot tradisjoner, men gjør den tvert imot til en styrke i sitt budskap; økologisk mat med 0 kalorier, og nyter gleden av mat samtidig som helsen respekteres, begrenser reiser og foretrekker grønne transportmidler.


Se intervjuet og lytt til endringens stemme fra Sara Strambini!